เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมการทำ “แยมเงาะ” ที่ทันสมัย และช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงธุรกิจออนไลน์

28 มิ.ย. 2565   266 ครั้ง  

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่จัดอบรมการทำ “แยมเงาะ” ที่ทันสมัย และช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงธุรกิจออนไลน์ ณ ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาแขวน หมู่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเขาแขวน จำนวน 10 คน คณะทำงานแปรรูป จำนวน 3 คน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่มแม่บ้านเขาแขวน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ “แยมเงาะ” ให้ได้มาตรฐาน และเรียนรู้เรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงธุรกิจออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Facebook และ LINE