เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565

25 มิ.ย. 2565   294 ครั้ง  

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565 นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117 ในการให้ความอนุเคราะห์วิทยากร ร้อยตำรวจเอก อนุศักดิ์ จูงใจ และร้อยตำรวจโท สุรทิน รุ่งเรือง เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงมีการประกวดการจัดทำสื่อออนไลน์ โดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/2564
รางวัลที่ 2 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/64
รางวัลที่ 3 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 1/63