เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565

25 มิ.ย. 2565   396 ครั้ง  

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565 นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117 ในการให้ความอนุเคราะห์วิทยากร ร้อยตำรวจเอก อนุศักดิ์ จูงใจ และร้อยตำรวจโท สุรทิน รุ่งเรือง เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงมีการประกวดการจัดทำสื่อออนไลน์ โดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/2564
รางวัลที่ 2 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/64
รางวัลที่ 3 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 1/63