เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา รุ่น 1/2563

19 มิ.ย. 2565   418 ครั้ง  

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา รุ่น 1/2563 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยกิจกรรมประกอบด้วย

- การมอบนโยบายในการฝึกงาน โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
- การชี้แจงปฏิทินการฝึกงาน เอกสารประกอบ และโครงการฝึกงาน โดย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
- การแบ่งกลุ่มสาขาวิชา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้มีโอกาสปรึกษาและวางแผนการฝึกงาน และรวมถึงกรอกข้อมูลในคำร้องขอฝึกงาน ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป และสาขาวิชาการท่องเที่ยว