เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติให้คำปรึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดตราด

15 มิ.ย. 2565   485 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565 คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นายนราวุติ พัฒโนทัย นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง พันจ่าตรี คงชนก อิ่มใจ และนักศึกษาสาขาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/64 ร่วมกับคณะทำงานชุมชนบ้านแหลมมะขาม ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติให้คำปรึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดตราด โดยมี อาจารย์สมโภชน์ วาสุกรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ธนาคารต้นไม้ชุมชน ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ มีกิจกรรมหลักดังนี้

1. เก็บรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
2. ค้นหาเส้นทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้ แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการพัฒนาพื้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร

จากการดำเนินงานและสำรวจพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้พบพืชสมุนไพรไทยมากกว่า 60 ชนิด เป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทไม้ยืนต้น และไม้เลื้อย อาทิ มะเดื่อหอม เปล้าใหญ่ ขันทองพยาบาท มะหาด เถาวัลย์เปรียง กำแพงเจ็ดชั้น โดยสามารถใช้ในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยนับเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรสำคัญที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเส้นทางเดินศึกษาสมุนไพร ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป