เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2565

17 มิ.ย. 2565   361 ครั้ง  

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินและเงินคงเหลือของเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 และวาระการพิจารณาอนุมัติรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ในการนี้ ดร.วิเชียร ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำชุดตรวจ ATK และ หน้ากาก Face Shield มามอบให้กับวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนต่อไป