เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2565

14 มิ.ย. 2565   422 ครั้ง  

ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2565 ณ สวนผลอำไพ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินและเงินคงเหลือของเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และวาระการพิจารณากลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และกลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565