เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำไม้กวาดดอกหญ้า ตามภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจังหวัดตราด

13 มิ.ย. 2565   512 ครั้ง  

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้ และสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว นักวิชาการศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำไม้กวาดดอกหญ้า ตามภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ อาคารจามจุรี วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้งนี้มีผู้สูงอายุมาจากพื้นที่ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม

ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุทั้งสองตำบล สำหรับวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นายเวียงชัย จันทร์กลม ผู้สูงอายุตำบลท่าโสม และนางฟิม เมือยมะโน ผู้สูงอายุตำบลชำราก โดยผู้สูงอายุทั้งสองตำบลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้าของทั้งตำบลโดยเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ พื้นที่ตำบลท่าโสม มีการทำไม้กวาดดอกหญ้าด้วยตัวด้ามที่ทำจากต้นอ้อ พื้นที่ตำบลชำราก มีการทำไม้กวาดดอกหญ้าด้วยด้ามหวายโสม

การทำไม้กวาดดอกหญ้าทำให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ฝึกกล้ามเนื้อมือ และสมอง มีการพูดคุยกันทำให้ผู้สูงอายุลดความตึงเครียด มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน การทำไม้กวาดดอกหญ้าสามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุได้ เนื่องจากวัสดุสามารถหาได้เองในชุมชน เช่น ต้นอ้อที่ขึ้นเองตามพื้นที่สูง ไม้หวายโสมหาได้ในป่า ส่วนวัสดุอื่น ๆ ก็สามารถหาซื้อได้ในชุมชน อีกทั้งยังมีต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูงมากนัก โดยวิทยาลัยชุมชนตราดจะมีการพัฒนาการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้มีความทันสมัย ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันอื่นได้ ต่อไป