เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

10 มิ.ย. 2565   538 ครั้ง  

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน

ในปีการศึกษา 2565 นี้ วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา แนะนำงานกิจการนักศึกษา อบรมการใช้ระบบบริการการศึกษาฯ การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ Zoom รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนตราด ให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย