เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลอาหารท้องถิ่นของผู้สูงอายุตำบลหนองโสน

06 มิ.ย. 2565   324 ครั้ง  

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้ และสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลอาหารท้องถิ่นของผู้สูงอายุตำบลหนองโสน ได้แก่ ขนมหม้อแกงโบราณ และหมูต้มชะมวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งคณะทำงานนำโดย นายอภิรัฐ มาลีแก้ว ได้มีการทวนข้อมูล กรรมวิธีการทำขนมหม้อแกงโบราณ และหมูต้มชะมวง วัตถุดิบ วิธีการทำ เคล็ดลับของการทำอาหารและปัญหา โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุตำบลหนองโสน เพื่อเป็นการหารายได้เสริม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุอีกด้วย

โดยวิทยาลัยชุมชนตราดจะไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หม้อแกงโบราณ และหมูต้มชะมวงที่มีมาตรฐานการผลิต ทั้งนี้อาจารย์วรรณรัตน์ ศิริภูธร นางศิริรัตน์ วรรณรัตน์ และนางสาวศันสนีย์ โชคดีวัฒนา ได้เป็นวิทยากรกิจกรรมสันทนาการประดิษฐ์หุ่นจากถุงกระดาษ และหมวกแฟนตาซี ฝึกการแสดงบทบาทสมมติ สร้างความสนุกสนาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้สูงอายุต่อไป