เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน รวมทั้งการจัดการความรู้ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง จากวิทยาลัยชุมชน จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน

27 พ.ค. 2565   477 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชน จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ พื้นที่ในจังหวัดตราด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน รวมทั้งการจัดการความรู้ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเห็นว่าวิทยาลัยชุมชนตราด มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นที่โดดเด่น มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้การทำงานเชิงพื้นที่ จึงเข้าศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเชิงพื้นที่ ระหว่างวิทยาลัยชุมชนตราดและวิทยาลัยชุมชนแดนใต้
2. ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ณ สวนสับปะรดตราดสีทอง สวนโมซ่าฟาร์ม และบ้านสวนชวนป่ามาอยู่ด้วย (นายประณีต เข็มดี)
3. ศึกษาดูงานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม ณ บ้านภูมิปัญญาหุ่นไม้กระดานบ้านปู่สงกรานต์ วัดแหลมมะขาม/โต๊ะวลีย์ (อิสลาม) ที่อยู่ในวัด และภูมิปัญญาจักสานคลุ้มบ้านลุงจิต
4. ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปของกลุ่มท่องเที่ยววัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม
5. ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยแร้ง บ้านปากพีด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแร้ง
6. ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ากุ่ม
7. ศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชนชองตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
8. ศึกษาดูงานกลุ่มทุเรียนเกาะช้างสวนคุณวิโรจน์ อำเภอเกาะช้าง
9. ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสตรีเจ๊กแบ๊
10. ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มชมรมนำเที่ยวพื้นถิ่นบ้านสลักคอก อำเภอเกาะช้าง