เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้คุณภาพ ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี พ.ศ. 2565

25 พ.ค. 2565   419 ครั้ง  

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้คุณภาพ ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี พ.ศ.2565 ชนิดเงาะพันธุ์โรงเรียน ณ บริเวณศาลา 100 ปีตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดจำนวนมาก สนใจส่งผลไม้เข้าร่วมประกวดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565 โดยมีการประกวดผลไม้ 6 ชนิด ประกอบด้วย ระกำหวาน ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เงาะพันธุ์โรงเรียน มังคุดผิวลาย มังคุดผิวมัน และสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดตราด ส่งผลไม้เข้าประกวดจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินโดยพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งตรวจวัดความหวาน โดยเครื่องมือวัดความหวาน และทดสอบด้วยการชิม การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด