เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมโครงการประชุมและจัดทำศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะในพื้นที่บ้านปลายนา ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

20 พ.ค. 2565   501 ครั้ง  

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวนภัส ศรีเจิรญประมง นายวุฒิ ชะนา นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ คณะทำงานเทศบาลตำบลชำราก และนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 และ 3 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการประชุมและจัดทำศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่บ้านปลายนา ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีอาจารย์ศิริพงษ์ ศรีเมฆ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะ