เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเกี่ยวกับ “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” และ “ต้นไม้แห่งชีวิต”

11 พ.ค. 2565   327 ครั้ง  

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ และนางสาวนภัส ศรีเจริญประมง ครูผู้ช่วย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 จำนวน 11 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและทบทวนตนเอง และได้เรียนรู้การรู้จักผู้อื่น รวมถึงกิจกรรม “ต้นไม้แห่งชีวิต” ทำให้นักศึกษาได้คิดทบทวน สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองทั้งที่เป็นสี่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดี ความภูมิใจในตนเอง และเคล็ดไม่ลับการปฏิเสธ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิเสธเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจและรู้จักปฏิเสธหากมีเหตุการณ์ที่ไม่ดี จากการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้รับทักษะการเรียนรู้ เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นเพิ่มขึ้น โดยมีนักส่งเสริมสุขภาพจิตโรงพยาบาลตราด มาเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย