เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

10 พ.ค. 2565   353 ครั้ง  

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมกับ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยผ้าพื้นบ้านเมืองตราด ประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราด จัดขึ้นโดยมี นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ส่วนราชการ ประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนตราด เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมของชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งรวบราวข้อมูลและให้บริการองค์ความรู้ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยมีหลักการสำคัญ 2 ประการคือ การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินการจัดการความรู้ภูมิปัญญา และพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน

โดยกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยผ้าพื้นบ้านเมืองตราด ประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันนี้ วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมกับทางจังหวัดตราดจัดขึ้น เพื่อนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์ได้รวบรวมให้กับทางจังหวัดตราด ก่อนที่จะส่งมอบเพื่อไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป