เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำผีเสื้อด้วยผ้าพื้นเมือง ให้กับตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด

09 พ.ค. 2565   416 ครั้ง  

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำผีเสื้อด้วยผ้าพื้นเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นางอรอนงค์ คล่องกิจกล อาจารย์พิเศษ กลุ่มวิชาอาชีพและงานประดิษฐ์ วิทยาลัยชุมชนตราด เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ผีเสื้อให้กับตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อนำไปขยายผลต่อให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด และประชาชนที่สนใจ

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหมผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต่อไป