เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์กระถางจากวัสดุเหลือใช้”

20 เม.ย. 2565   319 ครั้ง  

ในวันที่ 20 เมษายน 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นายวุฒิ ชะนา นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และนางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์กระถางจากวัสดุเหลือใช้” โดยมี นางสาวดารารัตน์ นิยมรัตนา เป็นวิทยากร โดยนำเศษใบไม้ กก และขี้เลื่อย มาแปรรูปเป็นกระถางต้นไม้เพิ่มมูลค่าและเป็นการทำให้เกิดการแปรรูปกระถางเพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้กระถางพลาสติก