เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการแปรรูป

28 มี.ค. 2565   509 ครั้ง  

ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมขนตราด พร้อมด้วย คณะครูวิทยาลัยชุมชนตราด นำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการแปรรูป ณ สวนวิโรจน์ (ชะนีเกาะช้าง) อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทุเรียนชะนีเกาะช้าง (ขึ้นทะเบียนสินค้า GI) และคลังมะพร้าวเกาะช้าง เพื่อให้นักศึกษาได้นำแนวคิดในการปลูกทุเรียน การบริหารจัดการทำสวนทุเรียน และการทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเกาะช้าง มาเป็นแนวทางในการประยุกต์ในการประกอบอาชีพต่อไป