เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการเรียนรู้ Digital Marketing นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

24 มี.ค. 2565   471 ครั้ง  

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Digital Marketing ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี อาจารย์ศุภรัตน์ ร่มเงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ในการประกอบอาชีพต่อไป