เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

21 มี.ค. 2565   386 ครั้ง  

ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และนางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี ร่วมกับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ได้แก่ นางสาวชลิตา โสนทอง นายภานุวัฒน์ เขียนชาติ และนางสาวโสภา ปัญญาไว