เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่คัดกรองนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

07 มี.ค. 2565   396 ครั้ง  

ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง ครูผู้ช่วย และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ลงพื้นที่คัดกรองนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตราด ได้แก่ โรงเรียนประณีตวิทยาคม จำนวน 1 คน โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จำนวน 2 คน และโรงเรียนเขาสมิง "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" จำนวน 1 คน ติดตามการกรอกเอกสารในการสมัคร จำนวน 4 ราย เพื่อขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป