เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565

25 ก.พ. 2565   377 ครั้ง  

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด