เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมจัดสถานีให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day ) ปี 2565

22 ก.พ. 2565   590 ครั้ง  

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดตราด โดยวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมจัดสถานีให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day ) ปี 2565 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนสวนผลอำไพ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 ในครั้งนี้มุ่งเผยแพร่ให้เกษตรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการให้การบริการกับเกษตรกรตามภารกิจของหน่วยงานนั้น โดยการจัดงานในวันนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปรับมาทำเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น