เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก และฉะเชิงเทรา

21 ก.พ. 2565   479 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก และฉะเชิงเทรา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดนครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนเมืองนครนายก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครนายก โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม โรงเรียนองครักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม โรงเรียนราชสาส์นวิทยา โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา โรงเรียนสนามชัยเขต โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว