เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

16 ก.พ. 2565   446 ครั้ง  

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด กำหนดจัดให้วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด เป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมในปีนี้ โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมีการร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหาร กิจกรรมการรักษาอุโบสถศีล รวมทั้งร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา หรือวันคล้ายวันที่ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ ต่อหน้าพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับวัดต่าง ๆ จัดกิจกรรมในทุกวัดโดยกำหนดให้วัดวรดิตถาราม เป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในปีนี้