เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

16 ก.พ. 2565   404 ครั้ง  

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด กำหนดจัดให้วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด เป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมในปีนี้ โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมีการร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหาร กิจกรรมการรักษาอุโบสถศีล รวมทั้งร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา หรือวันคล้ายวันที่ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ ต่อหน้าพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับวัดต่าง ๆ จัดกิจกรรมในทุกวัดโดยกำหนดให้วัดวรดิตถาราม เป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในปีนี้