เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี

14 ก.พ. 2565   569 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง ครูผู้ช่วย นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ ครูผู้ช่วย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ ครูผู้ช่วย และนางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนห้วยยางศึกษา โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา โรงเรียนบ้านค่าย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคาร โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวาทพิทยา โรงเรียนปลวกแดง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา และโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม