เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี

11 ก.พ. 2565   393 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และนายนราวุฒิ พัฒโนทัย ครูผู้ช่วย ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนวังไพรวิทยาคม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โรงเรียนวังหลังวิทยาคม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม โรงเรียนกบินทร์บุรี โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง 2 โรงเรียนศรีมหาโพธิ โรงเรียนวังดาลวิทยา โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนท่าเกษมวิทยา โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร โรงเรียนอรัญประเทศ และโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร