เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงต้นทุเรียน

11 ก.พ. 2565   522 ครั้ง  

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร นายวุฒิ ชะนา นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นำนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ลงพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับโรคและแมลง แก้ไขต้นทุเรียนที่เป็นโรค เรียนรู้การฝังเข็มทุเรียน การบริหารจัดการน้ำโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ การใช้Application ในการดูลม ฝนฟ้าอากาศ และการใช้ QR CODE ในการดูแลต้นทุเรียน