เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการ Smart Farming

10 ก.พ. 2565   538 ครั้ง  

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร นายวุฒิ ชะนา นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นำนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้โครงการ Smart Farming ศึกษาเรียนรู้โดยวิทยากรกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลท่ากุ่ม – เนินทราย เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการ แปลงทุเรียนโดยใช้เทคโนโลยี ณ สวนทุเรียนคุณเรือง ศรีนาราง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด