เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565

07 ก.พ. 2565   587 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ดร.กรรณิกา สุภาภา และท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ ในหัวข้อแนวคิดและหลักการการทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ค้นหา คัดเลือก และคัดกรอง การนำเสนอบทเรียนการแนะแนวประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรอง คัดเลือกนักศึกษา แนวทางการพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส การใช้ Application การคัดกรองความยากจน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และระบบรับสมัครนักศึกษาทุนนวัตกรรม โดย บริษัทไอรีครูท จำกัด กระบวนการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและงบประมาณระยะที่ 1 และการเตรียมเครื่องมือ