เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

เวทีศึกษาความต้องการตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนประณีตวิทยาคม

07 ก.พ. 2565   406 ครั้ง  

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว ลงพื้นที่จัดทำเวทีศึกษาความต้องการตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนประณีตวิทยาคม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ในการนี้ นายสังคม นิลฉวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต ได้มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลในการดำเนินงานกับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลประณีต รวมถึงศึกษาความต้องการในการพัฒนาอาชีพ
โดยมีประเด็นในการศึกษาความต้องการ เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสสามารถหารายได้เสริม ทั้งนี้จากการลงความคิดเห็นของผู้ด้อยโอกาสได้มีมติร่วมกันในการพัฒนาอาชีพ ได้แก่ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การเพาะเห็ด และการแปรรูปเห็ด