เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

เวทีศึกษาความต้องการตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

09 ก.พ. 2565   508 ครั้ง  

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว ลงพื้นที่จัดทำเวทีศึกษาความต้องการตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โดยมีประเด็นในการศึกษาความต้องการ เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสสามารถหารายได้เสริม ทั้งนี้จากการลงความคิดเห็นของผู้ด้อยโอกาสได้มีมติร่วมกันในการพัฒนาอาชีพ ได้แก่ การแปรรูปฟ้าทะลายโจร การทำน้ำหมักไล่แมลงด้วยน้ำส้มควันไม้ สูตรผสมฟ้าทะลายโจร สบู่มังคุด และถ่านจากมังคุด