เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบไม่ใช่ปั๊ม (ระบบน้ำนิ่ง)

20 ม.ค. 2565   602 ครั้ง  

ในวันที่ 20 มกราคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการ “วิทยาลัยรวมใจ สร้างงาน สร้างสุขชุมชน” จัดกิจกรรมเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบไม่ใช่ปั๊ม ระบบน้ำนิ่ง นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ พ.จ.ต. คงชนก อิ่มใจ นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก นางสาวนิรมล พงษากิจ และนางสาวศันสนีย์ โชคดีวัฒนา โดยจัดกิจกรรมให้กับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งให้ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชในน้ำ การประกอบอุปกรณ์โรงเรือน การดูแลผักสลัดจนถึงระยะเก็บเกี่ยว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน