เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

21 ม.ค. 2565   567 ครั้ง  

ในวันที่ 21 มกราคม 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และคณะทำงานเทศบาลตำบลชำราก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะตำบลชำราก ใน 5 หมู่บ้าน เพื่อประเมินการดำเนินงานการใช้งานถังหมักรักษ์โลก และการทำปุ๋ยจากวัสดุอินทรีย์ จากผลการติดตามได้มีการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และใช้ประโยชน์จากการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์ โดยการนำไปใช้ในบ่อปลา การนำมาใช้ในการรดพืชผักสวนครัว