เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

งานถนนสายวิทยาศาตร์ตราดเมืองสีเขียว ครั้งที่ 1 รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

10 ม.ค. 2565   564 ครั้ง  

ในวันที่ 8 มกราคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึก๋ษา วิทยาลัยชุมชนตราด จัดงานถนนสายวิทยาศาตร์ตราดเมืองสีเขียว ครั้งที่ 1 รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เกษตรผสมผสานและเทคโนโลยี รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีการดำเนินงานในรูปแบบ Online ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่

1. ฐานศูนย์เรียนรู้สู่การสร้างนักวิทย์น้อย
2. ฐานขยะเพิ่มมูลค่าสู่ตราดเมืองสีเขียว
3. ฐานกิจกรรมเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และการเพาะเมล็ดพืชผัก
4. ฐานไม่เป็นสับปะรด...แล้วจะเป็นอะไรได้บ้าง
5. ฐานคัพเค้ก DIY หลากสี

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดงาน ผ่านทางเพจ Facebook : วิทยาลัยชุมชนตราด Trat Community College ซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมากเข้ามารับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วย