เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

01 ต.ค. 2563   2305 ครั้ง  

พิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นไม้กระดาน และเครื่องมือช่างโบราณ
บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


ตอนที่ 1


ตอนที่ 2

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมพัฒนา

เคยสามรส
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก

น้ำซอสข้าวคลุกกะปิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีไม้รูดแปรรูปอาหาร

น้ำพริกเผาสับปะรด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแร้ง

ทุเรียนเชื่อม
กลุ่มสตรีตำบลทุ่งนนทรี

น้ำมะขามพร้อมดื่ม
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม

มะขามจี๊ดบ้านฉัน (รสดั้งเดิม)
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม

ชาใบขลู่พร้อมดื่ม
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม

 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และซัมเร จังหวัดตราดแบบมีส่วนร่วม


สรุปโครงการ


อาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และซัมเร


สปาสุ่มไก่ สปาสมุนไพร


ยาดมช่ำชอง


การร่อนพลอย

 

โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดตราด


สรุปโครงการ


ไม้แขวนเสื้อหุ่นไม้


ชาขลู่หอม


มะขามแก้วบ้านฉัน


คลุ้มดักฝัน


จานเชิงใบจาก

 

วิทยาลัยชุมชนตราดกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน


การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเนินเดินแดง


การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลชำราก

 

วิทยาลัยชุมชนตราดกับการจัดการขยะ


การจัดการขยะชุมชนตำบลชำรากแบบมีส่วนร่วม