เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

01 ต.ค. 2563   1250 ครั้ง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมพัฒนา


เคยสามรส
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก


น้ำซอสข้าวคลุกกะปิ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีไม้รูดแปรรูปอาหาร


กะปิเคย เกาะช้าง
กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง


น้ำพริกเผาสับปะรด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแร้ง


ซอสน้ำพริกเผาผัดเส้น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแร้ง


ทุเรียนเชื่อม
กลุ่มสตรีตำบลทุ่งนนทรี


น้ำมะขามพร้อมดื่ม
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม


มะขามจี๊ดบ้านฉัน (รสดั้งเดิม)
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม


มะขามจี๊ดบ้านฉัน (รสบ๊วย)
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม


ชาใบขลู่พร้อมดื่ม
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม

 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และซัมเร จังหวัดตราดแบบมีส่วนร่วม


สรุปโครงการ


อาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และซัมเร


สปาสุ่มไก่ สปาสมุนไพร


ยาดมช่ำชอง


การร่อนพลอย

 

โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดตราด


สรุปโครงการ


ไม้แขวนเสื้อหุ่นไม้


ชาขลู่หอม


มะขามแก้วบ้านฉัน


คลุ้มดักฝัน


จานเชิงใบจาก

 

วิทยาลัยชุมชนตราดกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน


การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเนินเดินแดง


การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลชำราก

 

วิทยาลัยชุมชนตราดกับการจัดการขยะ


การจัดการขยะชุมชนตำบลชำรากแบบมีส่วนร่วม