เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

บทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

01 ต.ค. 2563   1738 ครั้ง  

บทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชนใน ThaiMOOC.org


วิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (Thai for Intellectual Development)


ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication Skills)


การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

 

หลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ