เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

บทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

01 ต.ค. 2563   2670 ครั้ง  

บทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชนใน ThaiMOOC.org


วิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (Thai for Intellectual Development)


ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication Skills)


การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

 

หลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ