กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตราด

ปฎิทินกิจกรรม

21
ก.ย.
2564
ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด
27
ก.ย.
2564
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

ประกาศวิทยาลัยชุมชนตราด

09 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารปฏิบัติการด้านอาหารและแปรรูป ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


22 ก.พ. 2564 ให้มารายงานตัวและทำข้อตกลงจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบบแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)


11 ก.พ. 2564 ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านอาหารและแปรรูปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


07 ม.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


05 ม.ค. 2564 ประกาศผลการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)


ลิงก์หน่วยงาน/ระบบสารสนเทศ