๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำผีเสื้อด้วยผ้าพื้นเมือง ให้กับตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด

09 พ.ค. 2565   24 ครั้ง  

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำผีเสื้อด้วยผ้าพื้นเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นางอรอนงค์ คล่องกิจกล อาจารย์พิเศษ กลุ่มวิชาอาชีพและงานประดิษฐ์ วิทยาลัยชุมชนตราด เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ผีเสื้อให้กับตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อนำไปขยายผลต่อให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด และประชาชนที่สนใจ

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหมผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ต่อไป