๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์กระถางจากวัสดุเหลือใช้”

20 เม.ย. 2565   37 ครั้ง  

ในวันที่ 20 เมษายน 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นายวุฒิ ชะนา นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และนางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์กระถางจากวัสดุเหลือใช้” โดยมี นางสาวดารารัตน์ นิยมรัตนา เป็นวิทยากร โดยนำเศษใบไม้ กก และขี้เลื่อย มาแปรรูปเป็นกระถางต้นไม้เพิ่มมูลค่าและเป็นการทำให้เกิดการแปรรูปกระถางเพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้กระถางพลาสติก