๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

08 เม.ย. 2565   43 ครั้ง  

ในวันที่ 8 เมษายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมมีการสรงน้ำพระพุทธรูป ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และรดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในการนี้ ได้นิมนต์พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด มารับถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และเทศนาธรรมแก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ในการอยู่ร่วมกันให้มีความซื่อสัตย์และมีความสุขไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ รวมถึงชีวิตในการทำงาน