๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมสื่อสร้างสุขเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ “วิทยาลัยรวมใจ สร้างงาน สร้างสุขชุมชน”

10 ม.ค. 2565   148 ครั้ง  

ในวันที่ 8 มกราคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมสื่อสร้างสุขเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ “วิทยาลัยรวมใจ สร้างงาน สร้างสุขชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อสำหรับผู้เรียนและสำหรับตกแต่งห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน โดยมี นางวรรณา การเจริญดี และนางสาวนภัส ศรีประมงเจริญ เป็นวิทยากร ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ให้ความรู้และทักษะในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ดังนี้ การให้ความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อสำหรับผู้เรียนและสำหรับตกแต่งห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน รวมถึงการปฏิบัติผลิตสื่อสำหรับผู้เรียน สำหรับตกแต่งห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ และปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน