๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

บทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

01 ต.ค. 2563   865 ครั้ง  

บทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชนใน ThaiMOOC.org


วิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (Thai for Intellectual Development)


ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication Skills)


การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

 

หลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ