เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและคนในชุมชนจังหวัดตราด

23 ก.ย. 2564   593 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและคนในชุมชนจังหวัดตราด วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตราด” ให้กับผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นางชูศรี วุฒิสันติ และนางสาวสุภาภรณ์ จันทรภูมิ