เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการเชิงปฏิบัติการทำกล่องความรู้กินได้สู่การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์

18 ก.ย. 2564   473 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการทำกล่องความรู้กินได้สู่การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการน้อยบนพื้นฐานภูมิปัญญาแบบมีส่วนร่วม ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด คณะวิทยากร ได้แก่ นางสาวนลินี ทองแท้ นางสาวอัญชลี วีรศักดิ์ นางสิตางศุ์ เชยกลิ่น นางนิรมล อุยะนันทน์ และนายวิราด ศรีมาศ กล่าวเปิดโครงการโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน โดยนางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โดยวันที่ 17 กันยายน 2564 การบรรยายให้ความรู้เรื่องการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม โรงเรียนบ้านจัดสรร และโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดบางปรือแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Moody Board การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จากกล่องความรู้กินได้ และการนำเสนอ Moody Board วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 3 กลุ่ม

โดยวันที่ 18 กันยายน 2564 การบรรยายให้ความรู้เรื่องการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนบ้านตาหนึก โรงเรียนบ้านบางเบ้า และโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (นนทรีย์) โรงเรียนบ้านเปร็ดใน โรงเรียนประณีตวิทยาคม และโรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Moody Board การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์จากกล่องความรู้กินได้ และการนำเสนอ Moody Board วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 3 กลุ่ม