เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และถ่ายทำวีดิทัศน์ให้ความรู้ “การทำถังหมักรักษ์โลก (กรีนโคน)”

20 ก.ย. 2564   569 ครั้ง  

ในวันที่ 20 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน และนางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และถ่ายทำวีดิทัศน์ให้ความรู้ “การทำถังหมักรักษ์โลก (กรีนโคน)” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายนา ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด