เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์มะขามแก้ว และน้ำชาใบขลู่ (ใบสด)

07 ก.ย. 2564   451 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์มะขามแก้ว และน้ำชาใบขลู่ (ใบสด) พร้อมทั้งถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด