เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม

16 ก.ย. 2564   425 ครั้ง  

ในวันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับชุมชนที่ร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิทยากร นางสาวนลินี ทองแท้ และคณะนักออกแบบ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและคณะทำงานโครงการเป็นอย่างดี