เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมทัวร์นำร่องบ้านเนินดินแดง “กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์” ณ พื้นที่ตำบลชำราก และบ้านเนินดินแดง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

14 ก.ย. 2564   374 ครั้ง  

ในวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนายวุฒิ ชะนา ครู ผู้ช่วย และนางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทัวร์นำร่องบ้านเนินดินแดง “กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์” ณ พื้นที่ตำบลชำราก และบ้านเนินดินแดง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อถ่ายทำกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของบ้านเนินดินแดง เริ่มจากการเรียนรู้การทำสวนโกโก้ แห่งแรกของบ้านเนินดินแดง ชมวิถีการเผาถ่านโดยการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ จากนั้นเรียนรู้ ณ สวนโมซ่าฟาร์ม สวนทุเรียนแปลงใหญ่ของบ้านเนินดินแดง ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการในสวน ทั้งการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์และการใช้โปรแกรมในการทำข้อมูลประวัติของต้นทุเรียน จากนั้นไปดูการสาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้าน และเยี่ยมชมนาผืนสุดท้ายแห่งบ้านเนินดินแดง เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา ลงไปเยี่ยมบ้านสวนชวนป่ามาอยู่ด้วยของนายประณีต เข็มดี เยี่ยมชมสวนป่าเบญจพรรณ เรียนรู้เรื่องราวของพรรณไม้ การเลี้ยงเต่าหลากหลายสายพันธุ์ที่มีมากกว่า 2,000 ตัว ซึ่งถือเป็นโปรแกรมในการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเนินดินแดง