เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1/2564

10 ก.ย. 2564   444 ครั้ง  

ในวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รายละเอียดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ดังนี้

1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (มาตรฐานอาหารและจริยธรรม) ผู้สอน : นางดารารัตน์ นิยมรัตนา
2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (สุขอนามัยเด็กปฐมวัย) ผู้สอน : นางสาวนิตยา วังรัตนโสภณ
3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักการตลาด) ผู้สอน : นางสาวอำพร ไพฑูรย์
4. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การประกอบการธุรกิจชุมชน) ผู้สอน : นางสาวอรดี ตรีวิสูตร
5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การจัดการธุรกิจนำเที่ยว) ผู้สอน : นางสาวกสมา กุลสิทธิ์
6. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป) ผู้สอน : นายพชร แก้วดี
7. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ผู้สอน : นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี