เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยขุมชนตราด

06 ก.ย. 2564   451 ครั้ง  

ในวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยขุมชนตราด จำนวน 5 หลักสูตร วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ร่วมวิพากษ์ในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. นางชูศรี วุฒิสันติ
2. นางสาวผาณิต สามัญ
3. นายวินัย ขยันยิ่ง
4. นายคมสัน ณ รังษี